• 1 שע'

  500,000 דולר אמריקאי
 • 1 שע'

  500,000 דולר אמריקאי
 • 1 שע'

  790,000 דולר אמריקאי
 • 1 שע'

  450,000 דולר אמריקאי
 • 1 שע'

  450,000 דולר אמריקאי
 • 1 שע'

  790,000 דולר אמריקאי